Przystań w sieci

Przystań w sieci to projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska. Został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach, psychologach, pedagogach i bibliotekarzach, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. Pierwsza edycja Projektu realizowana była w roku szkolnym 2020/2021 i została objęta honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Przystan w sieci pasek 1 Przystan w sieci pasek 2 Przystan w sieci pasek 3

O projekcie Przystań w sieci

W ramach pierwszej edycji projektu Przystań w sieci, realizowanej w roku szkolnym 2020/2021, nauczyciele razem ze swoimi uczniami mogli skorzystać z bezpłatnych kursów e-learningowych w ramach sześciu modułów: prywatność w sieci, cyberprzemoc, cyberzagrożenia, nielegalne i szkodliwe treści w internecie, cyfrowe ślady i reputacja online oraz fałszywe informacje. Kursy zrealizowało ponad 3,7 tys. nauczycieli, którzy włączyli do projektu ponad 51 tys. uczniów.

Przystań w sieci to nie tylko kursy e-learningowe. Na przełomie kwietnia i maja 2021 r. zrealizowaliśmy dwie konferencje poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży online. Szkoły podjęły także dodatkowe działania, organizując m.in. Dzień Świadomego Korzystania z Internetu w swoich placówkach, a uczniowie wzięli udział w konkursie na najlepszą kampanię społeczną dotyczącą bezpieczeństwa w sieci. Więcej...

Szkolenia e-learningowe

Za szybko rozwijającym się cyfrowym światem musi podążać nowoczesna edukacja dotycząca odpowiedzialnego korzystania z internetu. W roku szkolnym 2020/2021 udostępniliśmy szkołom kursy e-learningowe przygotowane przez ekspertów Przystani w sieci. Uczniowie i nauczyciele mogli zapoznać się z 18 kursami w sześciu modułach tematycznych związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem online.

Konferencje

Przystań w sieci to także bezpłatne konferencje dla nauczycieli i pedagogów, które odbyły się w marcu i kwietniu 2021 r. Dzięki nim nauczyciele mogli uzupełnić wiedzę zdobytą podczas kursów e-learningowych. Doświadczeni eksperci przybliżyli tematykę bezpieczeństwa online oraz świadomego wykorzystywania internetu. Nagrania z obu wydarzeń oraz materiały konferencyjne dostępne są w sekcji „Konferencje”. Zapraszamy obejrzenia.

Partnerzy

NASK

Państwowy Instytut Badawczy NASK – realizuje zadania na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, zajmując się wykrywaniem zagrożeń i reagowaniem na incydenty sieciowe. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe, a także wypełnia misję edukacyjną, przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz podnoszenia wśród użytkowników poziomu kompetencji cyfrowych i wiedzy o bezpieczeństwie w internecie.

Przestrzeń from Facebook

Przestrzeń from Facebook to centrum społeczności znajdujące się w Warszawie oraz nazwa ogólnopolskiego programu, którego celem jest wspieranie społeczności Facebooka w Polsce. Przestrzeń pomaga rozwijać kompetencje i walczyć z cyfrowym wykluczeniem. Organizuje szkolenia, warsztaty i spotkania małych i średnich firm, organizacji społecznych, edukacyjnych i naukowych, oraz wspiera inicjatywy użytkowników Facebooka.

UNICEF

UNICEF to wiodąca organizacja humanitarna i rozwojowa, działająca na rzecz dzieci od 73 lat, obecna w 190 krajach. Działa w wioskach i z rządami państw. Monitoruje sytuację, reaguje w sytuacji kryzysów humanitarnych. Stoi na straży zapisów Konwencji o prawach dziecka, bo każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry i religii, ma prawo do zdrowego, bezpiecznego dzieciństwa.

Patronat