Kancelaria INLAW Adwokaci w Gdańsku – eksperci od sankcji kredytu darmowego

0
80

Artykuł sponsorowany

W związku z nieprzestrzeganiem przez banki i inne instytucje finansowe warunków ustawy o kredycie konsumenckim, konsumenci mają możliwość skorzystania z prawa do złożenia oświadczenia o zastosowaniu sankcji kredytu darmowego (SKD). Sankcja kredytu darmowego z INLAW Adwokaci w Gdańsku to kompleksowe wsparcie w tym zakresie, pomagając konsumentom przekształcić oprocentowane kredyty konsumenckie w darmowe.

Uzyskanie sankcji kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego to narzędzie prawne, które pozwala konsumentom na przekształcenie oprocentowanego kredytu konsumenckiego w kredyt konsumencki darmowy. Oznacza to, że banki i inne instytucje finansowe zobowiązane są zwrócić konsumentowi wszelkie odsetki oraz inne pozaodsetkowe koszty kredytu, takie jak prowizja kredytu czy ubezpieczenie, które zostały uiszczone do momentu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z SKD. W efekcie, kredytobiorca spłaca jedynie kwotę kredytu na zasadach ustalonych w umowie kredytowej.

Kredytodawcy i obowiązki

Kredytodawcy mają obowiązek przestrzegania przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, w tym odpowiedniego informowania o wszystkich kosztach związanych z kredytem, jak również o możliwości skorzystania z sankcji kredytu darmowego w przypadku uchybień kredytu. Naruszenie umowy przez kredytodawcę, takie jak brak pełnej informacji o RRSO kredytu, może skutkować możliwością przekształcenia kredytu oprocentowanego w kredyt darmowy.

Analiza umowy kredytowej – klucz do sukcesu

Nie każda umowa kredytowa może być objęta sankcją kredytu darmowego. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie skrupulatnej analizy umowy kredytowej. Zespół adwokatów z kancelarii INLAW Adwokaci oferuje darmową analizę umowy kredytowej, aby upewnić się, że wszystkie warunki są spełnione. Profesjonalne wsparcie w tym zakresie zabezpiecza konsumenta przed dotkliwymi skutkami finansowymi błędnej analizy prawnej umowy kredytowej.

Kredyt hipoteczny a sankcja kredytu darmowego

Wbrew informacjom kolportowanym w środkach masowego przekazu, umowy o kredyt hipoteczny również mogą być objęte sankcją kredytu darmowego, choć muszą spełniać bardziej rygorystyczne przesłanki. Kluczowe znaczenie ma data zawarcia umowy. Jeśli umowa została zawarta między 19 kwietnia 2011 roku a 21 lipca 2017 roku, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że można skorzystać z SKD, umożliwiając konsumentowi domaganie się zwrotu kosztów kredytowych, jakie uiścił w okresie 4 lat poprzedzających moment złożenia oświadczenia o SKD.

Czytaj również:  Jak chronić swoje pieniądze przed inflacją?

Procedura skorzystania z sankcji kredytu darmowego

Kancelaria INLAW Adwokaci oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie procedury skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Proces ten obejmuje:

  • Darmową analizę umowy kredytowej: Sprawdzenie, czy umowa spełnia warunki umożliwiające przekształcenie kredytu w darmowy.
  • Przygotowanie wymaganych dokumentów: Sporządzenie i złożenie odpowiedniego oświadczenia o zastosowaniu SKD.
  • Reprezentację w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym: Pomoc prawna w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przed sądem.

Korzyści dla konsumentów

Dzięki profesjonalnemu wsparciu kancelarii INLAW Adwokaci, konsumenci mogą skutecznie ubiegać się o zwrot kosztów kredytu, w tym prowizji kredytu, odsetek oraz innych pozaodsetkowych kosztów kredytu. Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego pozwala konsumentom znacznie zmniejszyć koszty związane z kredytem i zapewnia im ochronę prawną przed nieuczciwymi praktykami banków i instytucji finansowych.

Sankcje kredytu darmowego – skorzystaj z pomocy INLAW Adwokaci

Kancelaria INLAW Adwokaci w Gdańsku to ekspert w dziedzinie sankcji kredytu darmowego. Dzięki ich wsparciu, konsumenci mogą skorzystać z prawa do przekształcenia oprocentowanego kredytu konsumenckiego w kredyt konsumencki darmowy, odzyskując koszty kredytu i zyskując pewność, że ich interesy są chronione. Konsumentom zaleca się skontaktowanie się z kancelarią w celu przeprowadzenia darmowej analizy umowy kredytowej i skorzystania z kompleksowej pomocy prawnej oferowanej przez doświadczony zespół adwokatów.

Skomentuj lub podziel się opinią