Program „Czyste powietrze” – w jaki sposób złożyć wnioski o kredyt i dotację na termomodernizację, jak skorzystać z programu?

0
930

Kiedy będziemy ubiegać się o dotację przeznaczoną na częściową spłatę kredytu, powinniśmy zacząć od złożenia w banku wniosku o kredyt. Potrzebne będą do tego: numer księgi wieczystej nieruchomości i numer działki, na której jest położony budynek. Ponadto do wniosku należy załączyć:

  1.  oświadczenie współmałżonka (jeśli wnioskodawca jest żonaty/zamężna) o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umowy.
  2. oświadczenie współwłaścicieli (jeśli są tacy) o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
  3. zaświadczenie z gminy o dochodzie (kiedy wniosek dotyczy podwyższonego poziomu dofinansowania).
  4. dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów (na przykład zeznanie podatkowe PIT).

Należy wiedzieć, że bank przeprowadzi analizę wniosku i oceni, czy wnioskodawca ma wystarczającą zdolność kredytową. Jeśli stwierdzi, że może udzielić kredytu, pracownik banku udzieli wówczas informacji o zasadach programu i razem z klientem wypełni wniosek o udzielenie dotacji, a następnie wyśle go (w imieniu wnioskodawcy) do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. Fundusz powinien dokonać oceny wniosku do 14 dni. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji możemy już podpisać umowę kredytową i przystąpić do realizacji przedsięwzięcia, korzystając z wypłaconego kredytu. Co istotne, faktury za przeprowadzone prace (lub inne równoważne dokumenty księgowe) nie mogą mieć daty wcześniejszej niż wniosek o dotację. Termomodernizację trzeba zakończyć w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację, co oznacza, że taka najdalej może być data ostatniej faktury.

Po zakończeniu prac właściciel domu sam składa do funduszu wniosek o rozliczenie inwestycji i wypłatę dotacji (załącza do niego faktury). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dotacja zostanie przekazana do banku na poczet spłaty kapitału kredytu.

Czytaj również:  Jak oszczędzać prąd na co dzień - sposoby na oszczędzanie energii elektrycznej w domu

Skomentuj lub podziel się opinią