Jak wyrobić kartę ekuz: krok po kroku

0
39
Photo Online form

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem uprawniającym do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Karta zapewnia dostęp do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli danego kraju. EKUZ gwarantuje opiekę medyczną w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku podczas pobytu za granicą.

Karta jest wydawana bezpłatnie i posiada roczny okres ważności. Należy podkreślić, że EKUZ nie zastępuje kompleksowego ubezpieczenia turystycznego, lecz stanowi jego uzupełnienie. Posiadanie karty EKUZ może znacząco zredukować koszty leczenia za granicą, które często są bardzo wysokie.

Podczas planowania podróży do krajów Unii Europejskiej i EOG, zaleca się uzyskanie karty EKUZ. Zapewnia ona dostęp do niezbędnej opieki medycznej na warunkach obowiązujących w kraju pobytu, co może uchronić przed nieprzewidzianymi wydatkami związanymi z leczeniem.

Podsumowanie

  • Karta EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która umożliwia korzystanie z opieki medycznej podczas pobytu za granicą.
  • Karta EKUZ może zostać wydana dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w systemie publicznym, takich jak pracownicy, emeryci, studenci czy bezrobotni.
  • Wniosek o kartę EKUZ można złożyć osobiście w wyznaczonych placówkach NFZ lub online za pośrednictwem platformy ePUAP.
  • Do uzyskania karty EKUZ potrzebne są dokumenty potwierdzające tożsamość oraz ubezpieczenie zdrowotne, takie jak dowód osobisty, zaświadczenie o ubezpieczeniu czy legitymacja szkolna.
  • Można złożyć wniosek o kartę EKUZ zarówno osobiście, jak i online poprzez platformę ePUAP.

 

Kto może otrzymać kartę EKUZ?

Kto może otrzymać kartę EKUZ?

Ponadto karta EKUZ może być wydana również dla członków rodziny ubezpieczonej osoby, takich jak małżonek oraz dzieci do 18 roku życia (lub do 26 roku życia, jeśli uczą się lub odbywają staż).

Kto nie jest uprawniony do otrzymania karty EKUZ?

Osoby nieubezpieczone w Polsce, takie jak turyści zagraniczni przebywający czasowo w Polsce, nie są uprawnione do otrzymania karty EKUZ. W takim przypadku zaleca się zakupienie prywatnego ubezpieczenia turystycznego, które zapewni ochronę zdrowotną podczas pobytu w Polsce.

Czytaj również:  Jak zdobyć kartę Multisport jako osoba prywatna? Czym ona jest? Ile kosztuje?

Ważne informacje przed wyjazdem za granicę

Dlatego ważne jest, aby przed wyjazdem za granicę upewnić się, czy posiada się kartę EKUZ i czy jest się uprawnionym do korzystania z opieki medycznej w ramach tego dokumentu.

Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ?

Wniosek o wydanie karty EKUZ można złożyć osobiście w wybranej placówce NFZ, przez internet za pośrednictwem platformy eWUŚ lub wysyłając wniosek pocztą. Osoba ubiegająca się o kartę EKUZ musi wypełnić formularz wniosku, podając swoje dane osobowe oraz numer PESEL. W przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego osoby niezdolnej do samodzielnej egzekucji czynności prawnych, konieczne jest także podanie danych opiekuna prawnego.

Po złożeniu wniosku i pozytywnym rozpatrzeniu przez NFZ, karta EKUZ zostanie wygenerowana i przesłana na wskazany adres zamieszkania osoby ubezpieczonej. Ważne jest, aby złożyć wniosek o kartę EKUZ odpowiednio wcześniej przed planowanym wyjazdem za granicę, aby mieć pewność, że dokument zostanie wydany i dostarczony na czas.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania karty EKUZ?

 

Dokumenty Potrzebne
Dowód osobisty Tak
PESEL Tak
Zdjęcie Tak
Formularz wniosku Tak

Aby złożyć wniosek o kartę EKUZ, konieczne jest posiadanie ważnego dowodu tożsamości oraz numeru PESEL. Osoba ubiegająca się o kartę EKUZ musi podać swoje dane osobowe zgodne z dokumentem tożsamości oraz numer PESEL, który jest niezbędny do identyfikacji w systemie ubezpieczeń zdrowotnych. W przypadku składania wniosku przez opiekuna prawnego osoby niezdolnej do samodzielnej egzekucji czynności prawnych, konieczne jest także posiadanie dokumentu potwierdzającego status opiekuna prawnego.

Jeśli wniosek o kartę EKUZ składany jest przez członka rodziny ubezpieczonej osoby, konieczne jest także podanie danych osobowych osoby ubezpieczonej oraz potwierdzenie pokrewieństwa (np. akt urodzenia lub akt małżeństwa). W przypadku składania wniosku online konieczne jest posiadanie aktywnego konta na platformie eWUŚ oraz dostępu do Internetu.

Czytaj również:  Jak często myć włosy: porady ekspertów

Dlatego ważne jest upewnienie się, że posiada się wszystkie niezbędne dokumenty i informacje przed przystąpieniem do składania wniosku o kartę EKUZ.

Czy można złożyć wniosek online?

Tak, istnieje możliwość złożenia wniosku o kartę EKUZ online za pośrednictwem platformy eWUŚ (Elektroniczny Wymiana Uprawnień Świadczeniobiorców). Aby skorzystać z tej formy składania wniosku, konieczne jest posiadanie aktywnego konta na platformie eWUŚ oraz dostępu do Internetu. Po zalogowaniu się na platformie eWUŚ należy wybrać odpowiedni formularz wniosku o wydanie karty EKUZ i wypełnić go zgodnie z instrukcjami.

Sposób składania wniosku online umożliwia szybką i wygodną procedurę uzyskania karty EKUZ bez konieczności osobistego stawiania się w placówce NFZ. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez NFZ, karta EKUZ zostanie wygenerowana i przesłana na wskazany adres zamieszkania osoby ubezpieczonej. Dlatego składanie wniosku online może być atrakcyjną opcją dla osób, które preferują wygodę i oszczędność czasu.

Jak długo trwa proces uzyskania karty EKUZ?

Sposoby złożenia wniosku

W przypadku składania wniosku osobiście w placówce NFZ lub wysyłając go pocztą, czas oczekiwania na wydanie karty EKUZ może być nieco dłuższy ze względu na konieczność przetworzenia dokumentów i wysłania karty pocztą. Natomiast składanie wniosku online za pośrednictwem platformy eWUŚ umożliwia szybsze rozpatrzenie wniosku i wygenerowanie karty EKUZ w krótszym czasie.

Odbiór karty EKUZ

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez NFZ, karta EKUZ zostanie przesłana na wskazany adres zamieszkania osoby ubezpieczonej.

Zalecenia przed wyjazdem za granicę

Dlatego warto zadbać o to, aby złożyć wniosek o kartę EKUZ odpowiednio wcześniej przed planowanym wyjazdem za granicę, aby mieć pewność, że dokument zostanie wydany i dostarczony na czas.

Jak korzystać z karty EKUZ za granicą?

Podczas pobytu za granicą posiadacz karty EKUZ ma prawo korzystać z opieki medycznej na takich samych warunkach, jakie obowiązują mieszkańców danego kraju. W razie nagłego zachorowania lub wypadku należy zgłosić się do najbliższego punktu świadczenia opieki zdrowotnej (np. szpitala, przychodni) i okazać kartę EKUZ oraz ważny dowód tożsamości.

Czytaj również:  Jak skutecznie czyścić zamszowe buty

Personel medyczny będzie miał obowiązek udzielenia pomocy medycznej posiadaczowi karty EKUZ na takich samych warunkach jak miejscowi pacjenci. Koszty leczenia zostaną rozliczone bezpośrednio między placówką medyczną a odpowiednim organem ubezpieczeń zdrowotnych kraju, w którym została udzielona pomoc medyczna. Warto pamiętać, że karta EKUZ nie obejmuje kosztów transportu sanitarnego ani kosztów leczenia planowego (np.

zabiegów planowanych). Dlatego przed podróżą za granicę warto dodatkowo zadbać o zakupienie prywatnego ubezpieczenia turystycznego, które zapewni dodatkową ochronę zdrowotną podczas pobytu za granicą. Dzięki temu można mieć pewność, że w razie potrzeby będzie się miało zapewnioną kompleksową opiekę medyczną podczas podróży zagranicznej.

Skomentuj lub podziel się opinią